maesmieri.org.uk

Maes Mieri

     

 
 

Ni / Us

 

 

 

Fe symudodd Melfydd a Huldah i Maes Mieri yn 2001 ac fe ddaeth Gwyneth i fyw yma yn 2005 pan symudodd allan o'r fferm Llwyllwyd Fach ar briodas eu brawd.

 

Bu Llwnllwyd Fach yn gartref i'r teulu ers 1962, er i Melfydd a Huldah symud i Drefdraeth am ychydig flynyddoedd cyn dod nôl i ardal Aberteifi.

Melfydd and Huldah moved to Maes Mieri in 2001 and Gwyneth moved in in 2005 when she moved out of the farmhouse, Llwynllwyd Fach, when her brother got married.

 

Llwynllwyd Fach was the family home since 1962, although Melfydd and Huldah moved for a few years to Newport before moving back to the Cardigan area.

 

 
Blodau / Flowers
Ers i'r teulu symyd i fewn i Maes Mieri -
rydym wedi bod yn tynnu lluniau o'r holl blanhigion wrth eu bod yn dod i flodau
Since the family moved into Maes Mieri -
we have been taking photos of all the plants as they come into flower
Cardiau / Cards

Mae aelodau'r teulu wedi bod yn gwneud cardiau gyda llaw er defnydd ein hunain ac er mwyn eu gwerthu. Rydym yn aml yn eu gwerthu ac yn rhoi rhan o'r arian a ddaw i fewn i Ysgol Sul Penyparc.

 

Members of the family have been makeing a variety of handmade cards for our own use and to sell. We often sell cards and give a some of the money to Ysgol Sul Penyparc (Penyparc Sunday School).

 

 

Gwyneth : Blodau / Flowers : Cardiau / Cards : Dolenni / Links

Gwenfan gan Gwyneth / Website by Gwyneth