maesmieri.org.uk

Maes Mieri

     

 
 

Melfydd

 

Gallwch gysylltu a Melfydd drwy E-bost / You can contact Melfydd via E-mail.

 

Mae gan Melfydd llawer o ddiddordebau, o fod yn bregethwr lleyg ar y Sul i llywodraeth leol.

 

Tra ei fod yn dal i fynd allan i bregethu yn achlysurol, ac hefyd mynychu sawl marchnadoedd anifeiliaid lleol i werthu nwyddau ar rhan busnes ei fab, am y flwyddyn 2007-2008 ei swydd fel Maer Aberteifi sydd yn mynd a'u sylw pennaf.

Melfydd has many interests, from being a lay preacher on a Sunday to local politics.

 

While he still goes out preaching occasionally, and attends several local animal markets to sell on behalf of his son's business, for the year 2007-2008 it is his position as Mayor of Cardigan that is taking most of his attention.

 

Maer Aberteifi / Mayor of Cardigan

T. Melfydd George oedd Maer tref Aberteifi am y flwyddyn 2007-2008.

Y Maer / The Mayor

 

Ei ferch-yng-nghyfraith, Mrs Genna George, oedd yn eu gynorthwyo fel Maeres.

T. Melfydd George was the Mayor of Cardigan for the year 2007-2008.

Y Faeres / The Mayoress

 

His daugher-in-law, Mrs Genna George, was assisting him as Mayoress.

Y Maer, y Cynghorydd T. Melfydd George, ar y ffordd allan i un o'i ddyletswyddau, gyda'r Faeres, Mrs Genna George.

Y Maer a'r Faeres / The Mayor and Mayoress
The Mayor, Cllr. T. Melfydd George, on his way out to one of his duties, with the Mayores, Mrs Genna George.

 

 

Gweithgareddau / Activities

Mae'r flwyddyn 2007-2008 yn un prysur i Melfydd gyda llawer o ddigwyddiadau yn galw am ei bresenoldeb.

 

Isod mae cysylltidau i dudalennau sydd yn rhoi hanes rhai ohonynt (y mwyaf newydd yn gyntaf), ynghyd a pytiau o bapyrau newydd lle mae enw Melfydd, ynghyd a cynghorwyr lleol eraill, yn ymddangos):

 

 

 

 

 

 

  • Sul y Cofio - gallwch weld rhau lluniau o'r orymdaith a'r oedfa wrth y cofadail, a'u archebu, gan gynnwys y Maer a'r Faeres, ar wefan Emyr Online.

 

  • Cynhadledd Cenedlaethol APT (18/20-10-07) - rhifyn 25 o cylchlythr "APT News"

 

 

 

 

 

 

 

 

Dim ond nifer fechan o'r gweithgareddau mae Melfydd wedi bod yn ymwneud a nhw yn ystod y flwyddyn sydd wedi cyrraedd y We.

The year 2007-2008 is a busy year for Melfydd with lots of events requiring his presence.

 

Below are a list of links to pages that give reports on some of the events (latest first), along with items from newspapers where Melfydd's name, as well as other local councillors, appears):

 

 

 

 

 

 

  • Remembrance Sunday - pictures of the procession and service at the cenotaph, which include the Mayor and Mayoress, can be seen, and ordered from, Emyr Online.

 

 

  • Cardigan OAP's Trip - report from the TivySide when those outside Cardigan were not happy that they were not included.

 

 

 

 

 

 

 

Only the small number of activities Melfydd has been involved in during the year have made it as reports on the Web.

 

Fideo / Video

Gallwch lawrlwytho cip fideo o'r Maer a'r Maeres yn Hwyl Aberteifi (dathlu agor Cei Tywysog Siarl ar ôl ei adnewyddu).

 

Llwytho i Lawr Hwyl Aberteifi (.wmv 7.6Mb)

You can download a video clip of the Mayor and Mayoress at the "Hwyl Aberteifi" festival (celebrating the opening of the Price Charles Quay after it was renewed).

 

Download Hwyl Aberteifi (.wmv 7.6Mb)

Cartref / Home : Ni / Us : Blodau / Flowers : Cardiau / Cards : Dolenni / Links 

Gwenfan gan Gwyneth / Website by Gwyneth