maesmieri.org.uk

Maes Mieri

     

 
 

Gwefan - Maes Mieri - Website

 

 

Maes Mieri ger Aberteifi

- yw cartref :

Maes Mieri near Cardigan

- home of :

 

 
Blodau / Flowers
Ers i'r teulu symyd i fewn i Maes Mieri -
rydym wedi bod yn tynnu lluniau o'r holl blanhigion wrth eu bod yn dod i flodau
Since the family moved into Maes Mieri -
we have been taking photos of all the plants as they come into flower
Cardiau / Cards

Mae aelodau'r teulu wedi bod yn gwneud cardiau gyda llaw er defnydd ein hunain ac er mwyn eu gwerthu. Rydym yn aml yn eu gwerthu ac yn rhoi rhan o'r arian a ddaw i fewn i Ysgol Sul Penyparc.

 

Members of the family have been makeing a variety of handmade cards for our own use and to sell. We often sell cards and give a some of the money to Ysgol Sul Penyparc (Penyparc Sunday School).

 

 

Gwyneth : Ni / Us : Blodau / Flowers : Cardiau / Cards : Dolenni / Links

Gwenfan gan Gwyneth / Website by Gwyneth